Feiten & Cijfers

Cijfers

  • In 2010 kent Nederland 5,8 miljoen 50-plussers onder 16,5 miljoen inwoners
  • Het aantal 50-plussers blijft toenemen de komende jaren
  • De levensverwachting neemt toe
  • In 2013 is de 50-plusmarkt gegroeid naar meer dan 6 miljoen vijftigplussers.
  • De grootste toename zit in de leeftijdscategorie van 65-75 jaar.
Lees hier meer feiten en cijfers over 50-plussers (algemeen)
Lees hier meer Cijfers 50-plussers presentatie 2011-2012
Lees hier meer Cijfers 50-plussers presentatie 2009-2010
Lees hier meer cijfers over 50-plussers en internet (2008)

Download: Babyboomers. Indrukken vanuit de statistiek (uitgave cbs)

Feiten

50-plussers willen niet worden aangesproken op hun leeftijd; vermijd dus de termen ‘senior’ en ‘bejaard’.

50-plussers zijn advertentielezers

50-plussers omarmen internet

50-plussers stellen een persoonlijke aanpak op prijs

50-plussers hebben meestal geen geldzorgen

50-plussers willen dat naar hen wordt geluisterd

50-plussers waarderen service

50-plussers voelen zich jong en actief

50-plussers denken altijd aan vakantie

50-plussers willen zichzelf weleens verwennen

50-plussers willen blijven leren

Meer weten over de kenmerken van deze groeiende marketingdoelgroep? Raadpleeg de onderzoeken op Route50Plus.